با هر کس از کسان من ، از این ترانه محرمانه سخن مگو!

 

- خيلی حرف ها هست برای گفتن اما ... 

- خيلی از حرف ها را بهتر است نگفت حتی اگر برای هميشه روی دلت سنگينی کند . تحمل سنگينی بار حرف ها راحت تر از تحمل سنگينی عواقب گفتنشان است .

- خيلی وقت بود به همين راحتی کسی اشکم را در نياورده بود ...

- همه چيز را دست خدا سپرده بودم ، يک سال پيش به خودم اجازه دادم و درباره ی بخشش حرف زدم ،  عواقب سنگينی داشت .

- دوباره همه چيز را به خودش واگذار می کنم که  اِنّ َ اللهَ يَعْلَمُ بِما فيِ الصُّدور

- نمی خواستم اينگونه بشود اما شد .

 

+ لیلا ; ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤
comment نظرات ()

نيازمنديهاي همشهري