انتخابات

قطعا هرآنکس که مردم انتخاب کنند خیر است. شاید مدتی استراحت برای اصولگرایان بد نباشد تا بتوانند خودشان را پیدا کنند!

امیدواریم هرکس که رای میاورد برای مردم کار کند و خون به دل آقای ما نکند. همین کافیست.

به هرحال روحانی هم از همین نظام است. تابحال سیاست های کلی نظام در مجمع از زیر دستش بیرون می آمد، حالا می خواهد مجری همان ها باشد. هرچه باشد او یک اصلاح طلب نیست و یقین دارم که به زودی اصلاح طلب ها را هم دور خواهد زد!

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید