مادر

هرچند مادر بودن خیلی سخت است. هرچند که باید از خیلی نیازهای خودت برای خاطر طفل بینوا بگذری. هرچند که گاهی احساس می کنی از آن موجود فعالی که بودی صرفا تبدیل به یک پرستار کودک شدی که روی هیچکدام از وقت هایی که قبلا همه اش برای خودت بوده و حالا هیچکدامش، نمی توانی حسابی باز کنی. هرچند که گاهی از فرط خستگی دچار افسردگی می شوی، خصوصا اگر احساس کنی پدر این طفل بی گناه و معصوم نیازهای مادرانه و همسرانه ی تو را درک نمی کند و خیلی هرچندهای دیگر.

اما با تمام اینها بچه انقدر خوب است که ده تایش هم کم است!

 

پی نوشت های انتخاباتی

1 : چهار سال پیش این روزها چه روزهای هیجان انگیزی بود. تمام وقتمان اختصاص به انتخابات داشت و شرکت در میتینگ ها و همایش های گوناگون. امسال هم برایم هیجان دارد اما صرفا روبروی تلویزیون! واقعا دلم می خواهد در یکی از این میتینگ ها شرکت کنم اما چه کنم که بسته پایم ...

2: به نظرم تنها کسی که در تبلیغاتش رعایت تقوا را می کند جلیلیست و تا حدودی حداد. حتی ولایتی هم ناامیدم کرد. هرچند تقوا داشتن شرط کافی ای نیست اما قطعا لازم است ...

/ 0 نظر / 8 بازدید