باور کن می میری، می سوزی از گناه ...

افسوس  که از تاریکی نیمه شب و تنهایی اش گریزانم وگرنه یک لحظه راحتی، استقلال و آرامش خانه ام را به اصرارهای تحکم گونه ی نزدیکانم نمی دادم!

خداوند در تنهایی شب اول قبر کمکم کند ...

/ 3 نظر / 11 بازدید

موافقم باهات

میم.الف.

سلام میبینم که آدمهای مهمی برات کامنت گذاشتن ضعیفه... :)) [ماچ]