تشنه يک صحبت طولانيم ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
ehsan

ديدم بهترين جمله برای اين جمله ای که زديد اين بيتی هست که توی وبلاگ هم زدم : قلم را آن زبان نبود که سر عشق گويد باز // ورای حد تقرير است شرح آرزومندی

برگ سبز

آخ گفتی آخ گفتی .دیگه دارم خل(تر) می شم /باز نظر کن به پریشانیم