" هوا بس ناجوانمردانه سرد است!

   دمت گرم و سرت خوش باد

   سلامم را تو پاسخ گوی

  در بگشای

   منم من ,

 ميهمان هر شبت

  لولی وش مغموم

  منم من ,

  سنگ تیپاخورده ی رنجور

  منم دشنام پست آفرينش ,

  نغمه ی ناجور  

   نه از رومم نه از زنگم

   همان بيرنگ بيرنگم

   بيا بگشای در

   بگشای ,دلتنگم "

 

/ 0 نظر / 2 بازدید