بدترين شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی ٬ و بدانی که هرگز به  او نخواهی رسيد .

                                                                             - گابريل گارسيا مارکز -

پ.ن ۱: بعضي اوقات آدما در عين دوري خيلي به هم نزديكن!
پ.ن ۲: شب بيست و يكم امسال هم گذشت ، اما نه مثل هر سال ، بلكه متفاوت .
تفاوت هاي زيادي داشت ...
پ.ن ۳: دقيقا يك سال گذشت ، با همه ي فراز و نشيب ها و همه ي سختيهاش . خيلي چيزها تغيير كرد و خيلي چيزها ...
    

  هر چي كه هست و بود اول و آخرش به قول حافظ :
                           در دايره ي قسمت ما نقطه ي تسليميم

* حتی اگر نخواهيم تسليم باشيم هم مجبوريم!

/ 0 نظر / 2 بازدید