امروز خبر یافتیم که یکی دیگر از دوستانمان که مدتی بود انتظار می کشید به جرگه ی مادران پیوست.

بسی خوشحالی رفت ...

 

پ.ن: نمی دانم چه می شود اگر دکترهای ما به جای اینکه در مرحله اول آخرین راه را پیشنهاد ندهند و با قاطعیت نگویند راه دیگری وجود ندارد؟!

اگر کمی به فکر مسائل روانی حرف های غیرعلمی شان و تاثیر آن روی بیمار فکر کنند قطعا عالمانه تر عمل می کنند!

/ 1 نظر / 8 بازدید