پاشم برم دانشگاه . ۱۰:۳۰ کلاس دارم . سازمان کامپيوتر! اميدی به pass کردنش ندارم. همين طور برای گسسته! 

/ 6 نظر / 2 بازدید
مهسو

نفرين بر سايه های تيره ی دروغ که حتی برای لحظه ای مرا رها نکردند.برای نداشتن دنباله ی نگاهت بر سنگفرش شيشه ای اندامم چه بايد بکنم.به کدامين ديوار سياه از شر تجربه تلخ داشتن دستانت پناه ببرم؟به کدامين باد گيسوان پريشانم را بياويزم تا عطرش را از منزل تو نگذراند؟

کشکول

در ضمن اين چه اسم بی خوديه گذاشتی خجالت بکش . وبلاگ خوبی دارين به منم سر بزنيد

کشکول

کدوم اسم؟ اسم وبلاگو می گی؟

خودم

الان اومدم دیدم کامنت خودم با اسم تو اومده کشکول. تقصیر خودته! خوب با user خودت توی سایت دانشکده log in شدم p:

كشكول

همين جعل هاست که وضع به اينجا کشيده تو خجالت نمی کشی از طزف من می کامنتی :دی ... آره اسم وبلاگتو می گم

خودم

به تو چه ؟! دوست داشتم اينو بذارم . فضولی مگه؟!!!!!! اتفاقا تو فکرم بود جاجيم بذارم که به کشکول بياد!