همه چيز برای من تموم شده ! همه چيز و دقيقا همه چيز! به جز يک چيز .....

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
كشكول

و آنچه از هر استغاثه به جای می ماند ندامت است...

ليلا

اين استغاثه نيست! تا به حال هم به ندامت نرسيدم. مگر اينکه ...