"هر کس به طریقی دل ما میشکند
بیگانه جدا دوست جدا میشکند
بیگانه اگر میشکند حرفی نیست
من در عجبم دوست چرا میشکند"

 

نمی دانم دلِ شکسته چه جایگاهی پیش خدا دارد، اما من امروز دلم از دست همین خدا شکست ...

/ 0 نظر / 8 بازدید