و ساعتی پیش برایم اس ام اسی آمد

"و محمدامین الله بداشتی در آخرین لحظات اول رجب به دنیا آمد" ...

۴ سال از آن روز به سرعت گذشت. انگار همین دیروز بود که تازه حرفی از ازدواج بود و اولین خریدهای فاطمه را باهم رفتیم.

امیدوارم مبارکشان باشد. دلم طاقت انتظار نیاورد. بی درنگ برای پدرش اس ام اسی فرستادم : انشاالله فرزندی صالح و سالم و از سربازان حضرتش باشد.

 

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
ماندگار

الله بداشتي كي بود ليلا؟ اسمش آشناست...

لیلا

رضا الله بداشتی از بچه های نهاد و هیئت الزهرا بود. سال 84 رئیس هیئت بود. 81 مکانیک

بشری

والبته فکر کنم یکی از دلایل آشنا بودن ایشون ، صحبتهاشون در روز تشیع شهدا در صحن مسجد دانشگاه هست [مغرور]

رضا-ا

با سلام و تشکر از تبریکات شما به امید اینکه دعای جنابعالی در حق ایشان به طور کامل مستجاب باشد.