عاشقانه ای برای پسرم

علی پسرخاله آمده است اینجا. تو خوابی. با لحن کودکانه اش می گوید "چقدر ناز می خوابه" این جمله را بارها گفته است. ریحانه همانند یک خواهر بزرگتر وقتی بیداری هم دوستت دارد و می خواهد حمایتت کند. علی در بیداری کمی با تو لجبازی می کند. چند روز پیش رازش را کشف کردم. گفت " آخه نمی خوام به من برسه". جثه اش را می گوید. آخر علی خیلی ریزه است و با خودش فکر می کند  تو اگر همینطور غذا بخوری به زودی هم قد و وزن او میشوی.

علی راست می گوید، خوابت ناز است. یعنی تمام بچه ها همینند. دوست داری تمام مدت خوابشان نگاهشان کنی. آنچه می بینی تماما معصومیت است. آیت و رحمت خدا را می بینی که از راه های آسمان به زمین آمده است.

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید