توفیق

نیتی داشتم تا روضه ی حضررت علی اصغر و حضرت عباس را در خانه ام برگزار کنم. سستی کردم، محرم آمد و رفت، صفر هم دارد می رود و من نیتم را عملی نکردم.

بی لیاقتیم ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
سیروس

چونیت کردی پس داری ثوابی...مثل یک پر روی دریاچه آبی