بیمارستان تخصصی و فوق(!!) تخصصی زنان و زایمان نجمیه!

یکی از مزخرفترین بیمارستان های موجود. آزمایش اورژانسیست و مریض خودشان هستیم ساعت کاری تا ١.۵ بیشتر نیست، نمی توانند جواب بدهند.

پیشنهاد می دهند می توانیم جای دیگری را بهتان معرفی کنیم که دستگاه هایشان جدید و پیشرفته است و نیم ساعته جوابتان را می دهند! متاسفانه دکترم اصرار داشت که همان آزمایشگاه قبلی آن را انجام دهد و گرنه دو روز قبلش بیمارستان ایران مهر جواب را یک ساعته در روز تعطیل برایم آماده کرده بود.

نمی دانم کدام جانوری دوباره به مخ من لگد زد که رفتم این بیمارستان!

/ 4 نظر / 8 بازدید
فاطمه

من با اینکه خودم آنجا به دنیا آمدم! اما عمرا پام را بذارم آن جا !! ... اگر چه یکی از اقواممون یک ماه قبل آنجا زایمان کرد و حسابی راضی بود و چه تعریفی هم میکرد ....

وا خیلی ها رو دیدم راضی ان

ف.ن

من بودم

امین

عیدت مبارک.[گل][گل] منتظر حضورت هستم