با همه ی سختی اش این روزها روزهای شیرینیست.

من مدام به دنبال عکس ها و فیلم هایی از دوران جنینی هستم و پدرش عکس کودکان تپلی و خوشگل را در اینترنت جستجو می کند.

فیلمی که در این صفحه هست هم جالب است. مربوط به همین دورانی که من همین الان آن را طی می کنم.

http://www.babycenter.com/fetal-development-images-15-weeks

کوچولوی 10 سانتی متری که نمی دانم تکانی که هفته پیش احساس کردم مربوط به او می شد یا نه.

/ 0 نظر / 7 بازدید