آخرين مجلس ختمي که رفته بودم , مجلس باباي حديث بود , ۲ سال پيش , و امروز هم مجلس باباي بهمن  ...

بهمن رو که ديدم بغض گلوم رو گرفت . اين لبخند انگار هيچ وقت از صورتش نبايد بره  !ظاهرا خيلی خوب با قضيه کنار اومده .

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
aramdel

برای دوست داشتن هر نفس زندگی.دوست داشتن هر دم مرگ را بياموز....................مشکل اينجاست که فراموشش می کنيم