- خيلی حرف ها هست برای گفتن اما ... 

- خيلی از حرف ها را بهتر است نگفت حتی اگر برای هميشه روی دلت سنگينی کند . تحمل سنگينی بار حرف ها راحت تر از تحمل سنگينی عواقب گفتنشان است .

- خيلی وقت بود به همين راحتی کسی اشکم را در نياورده بود ...

- همه چيز را دست خدا سپرده بودم ، يک سال پيش به خودم اجازه دادم و درباره ی بخشش حرف زدم ،  عواقب سنگينی داشت .

- دوباره همه چيز را به خودش واگذار می کنم که  اِنّ َ اللهَ يَعْلَمُ بِما فيِ الصُّدور

- نمی خواستم اينگونه بشود اما شد .

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
silver banoo

سلام....خوب هستی؟...حرفت رو روی کاغذ بنويس بعد پاره کن...کی اشکت رو در آورده؟.....دنيا داره مکافاته...شاد باشی

fateme

ای بابا خاله خانم !!! در گردش گيتی رسد روزی به پايان هر غمی

ليلا

نمی رسد فاطمه جان ، نمی رسد !