باید مهاجرت کرد ...

1- آقای روحانی گفت کلید دارم نه داس! اما نگفت که توی اون یکی جیبش تبر گذاشته!!

2- ظاهرا موسوی و کروبی و خاتمی سه تایی باهم همه ی نقشه ها رو میکشیدن و عملی می کردن! هیچکس دیگه ای نبوده.

3- خوش بینانه نگاه کردن به وزرای معرفی شده و رای اعتماد آورنده نتیجه اش این می شود که با زبان بی زبانی گفتند "آقا ما غلط کردیم هر کاری که کردیم!"

4- اگر هم فرض بر این باشد که در دل چیز دیگری و بر زبان چیز دیگری جاری بود بنابراین می توان به عمق قدرت طلبی این افراد پی برد! موسوی و خاتمی و کروبی و هاشمی و مردم و نظام همه کشک بودند! حتی اگر احمدی نژاد میگذاشت اینها روی کار باشند که اینهمه سر و صدا راه نمی انداختند.

5- یکی از برکات انتخاب آقای روحانی و اقرار بعضی وزرایش برای جمهوری اسلامی این است که دیگر تا دنیا دنیاست هیچ احدی حق ندارد این نظام را به دروغ متهم کند و ولایت فقیه را زیر سوال ببرد.

6- فردا 6 ماهگی فرزندم تمام می شود! پسرم را زده ام زیر بغل و رفته ام تامین اجتماعی میگویند مرخصی هنوز شش ماهست! می گویم مگر تصویب نشد 9 ماه؟! می گویند در قانون گفته سازمان هایی که تمکن مالی دارند 9 ماه بدهند! میگویم دوباره که دولت اعلام کرد که باید همه ی سازمان ها بدهند که! میگویند هنوز بخشنامه ی جدید ابلاغ نشده!

7- خانمی مسئول بود که میگفت دختر خودم یک سال و یک ماه دارد. هر صبح که میگذارمش پیش مادرم تا بیایم به پاهایم آویزان می شود و گریه می کند و با کلی ناراحتی می آیم.

8- به نظر من امام زمان که ظهور کنند از اولین مراکزی که با خاک یکسان خواهد شد این خانه ی فساد تامین اجتماعیست! کلی گیر و گور قانونی دارد. حالا ببینید مجلس چندماه یا شاید هم چند سال درگیر بودن یا نبودن مرتضوی بود!

9- باید مهاجرت کرد ...

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
.

"باید مهاجرت کرد ..." دلم گرفت این و گفتی

فاطمه

باید مهاجرت کرد؟ .. ولی همه جای دنیا آسمون همین رنگه لیلا!