روزهایی می آید که آدم حاضر است تمام هستی اش را بدهد اما فقط برای یک لحظه بتواند به صورت عزیزش نگاه کند. یا تمام هستی اش را بدهد فقط برای اینکه یکبار دیگر بتواند صدا بزند "مامان".

گاهی روزهایی می شود که پررنگ تر از روزهای دیگر نبودش را احساس می کنی ...

پدر یا مادر فرقی نمی کند، غرض این است که روزهایی می آیند که خیلی دیرند ...

مادربزرگم هم دیروز به رحمت خدا رفت. برای آمرزشش دعا کنید ...

/ 1 نظر / 8 بازدید
Z.M

khoda rahmtaeshoon kone..