هفته اي که گذشت خيلي هفته ي بدي بود و اوج بدي اون هم ديروز بود . از اول صبحش اتفاقات بد(!!!) افتاد تا آخر شبش . حتي تا بعد از ساعت ۱۲!

 بدترين اتفاق ديروز که هنوز هم به خاطرش به هم ريختم : بابای بهمن فوت کرده , برام مثل يک شوک بود! ديروز درک کردم واقعا که چقدر وقتی يه آدم در نظرت اينقدر محترمه , اتفاقاتی هم که براش بيفته تا اين حد ناراحتت می کنه . خدا بهش صبر بده.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید