کودک جديد ما هم بالاخره به خانه آمد . فکر می کردم با به دنبا آمدنش خيلی چيزها تغيير کند اما ظاهرا تفاوتی نکرده . شايد همه ی هيجانش برای يکی دو روز اول بود ، دوباره زندگی روزمره شد ...

/ 0 نظر / 2 بازدید