"وقتی که دور از همگان بخواهی خواب عزيزت را برای آينه تعبير کنی , معلوم است که سکوت علامت آرامش نيست .

آسوده باش ؛ حالم خوب است ؛ فقط در حيرتم که از چه هوای رفتن به جايی دور هی دل بی قرارم را پی آن پرنده می خواند ... "

پ.ن: آسوده باش , حالم خوب است .

***

جزوه ی معارف رو هنوز يک نگاه هم ننداختم . خوندن کتاب گسسته هنوز تمام نشده و تاريخ اسلام هم هنوز به قوت خود باقی است!

ساعت ۱:۳۰ روز دوشنبه حال و احوال من ديدنيه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید