به بهانه اولین سالگرد مادرم-2

خداحافظ ای آبی روشن عشق

...

در تاریکی بهشت زهرا لحظه سال تحویل فقط تک شمع های پای مزارها بود که فضا را روشن می کرد.

قطعه شهدا و خانواده های آنها، مثل همیشه متفاوت ...

/ 1 نظر / 70 بازدید
Z.M

khodayash biyamorzad ..