خيلی حرف ها دارم برای گفتن ولی در عين حال هيچ حرفی هم برای گفتن ندارم

/ 3 نظر / 2 بازدید
دیوانه عاقل نما

چرا اينقدر مختصرو مفيد می نويسی ؟ وقتی حرف داری و نميادش . قلم و بگير دستت و هر چی آمد رو بنويس . بعدش نگاه ميکنی و ميبينی چی نوشتی .......... شاد باشی و شادزی

iman

حرف امروز حرف دلخستگيه حرف خشکيدن دلبستگیه

mina

شما کی هستی؟ ميشه خودتو معرفی کنی؟