خواندن ایمیل های قدیمی و خاطراتی که به بایگانی رفته بودند ...

/ 5 نظر / 9 بازدید
س.م.ع

زبان ! روزه! دارم فکر می کنم که این یه تکه گوشت که همش وول می خوره رو چه جوری کنترلش کنم؟ چی که از این یه تکه گوشت پرماجرا سرنمی زنه! الله اکبر ولی قول داده که تو ماه رمضون روزه دار باشه قراره که انشاء الله کاری بکنه کارستون! فکر می کنین بتونه؟! قراره دروغ نگه پشت سر کسی حرف نزنه یعنی غیبت نکنه بدوبیراه به کسی نگه حرفای نامربوط هم نزنه کسی رو مسخره نکنه جوک های بی معنی که تمسخر دیگران و اقوامه تعریف نکنه ننویسه ، پیامک نزنه! تهمت نزنه به کسی تا ازش نپرسند خودش رو جلو نندازه پرحرفی نکنه چون پرحرفی نیجه بی خردی و کم عقلیست. عربده سر بی پناه و ضعیف نکشه!! چه کارای خوبی میخواد بکنه داشتم فکر می کردم که جناب زبان هفتاد جرم و خلاف ونامردی ازش ساخته است فعلا همینا رو داشته باش تا ببینیم تو آزمایشگاه ماه رمضون چی جواب میده! التماس دعا

یاس حسینیه

سلام. خاطره ها بخش بزرگی از زنده‌گی اند. مهر داره میرسه. دلم تاپ تاپ میزنه

Z.M

خواندن این ایمیل های قدیمی تمام نشد لیلا ؟!!

لیلا

نه هنوز :دی