همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه ...

السلام علیک یا معین الضعفا ...

 

اینکه لحظه حرکت هم به پای اتوبوس برسی یا حتی بلیط هم به نامت باشد دلیل نمی شود که امام هم تو را طلبیده باشد.

- پس از 5 روز بستری در بیمارستان برای استراحت به خانه آمدم.

- در هر حال باید شکر خدا را گفت و برای خیر و مصلحتش دعا کرد.

- می گفتند  خیلی نادر است دو مورد EP که هر دو مورد هم قلب داشته و زنده بوده، با خودم گفتم خوب این طفلکی ها می خواهند زندگی کنند اما متاسفانه علم ناقص ما اجازه را بهشان نمی دهد.

 - شاید هیچ زمانی به اندازه زمانهایی که درد می کشم جای خالی مادرم را احساس نمی کنم. محمود می گوید خودخواهی که در ناراحتی هایت نیازمند حضورش هستی اما من فکر می کنم در ان لحظه ها شاید فقط دست نوازش او باشد که دردم را آرام کند ...  

- دعا کردم تو رو بازم با چشمی که نخوابیده ...

/ 4 نظر / 56 بازدید
شبنم

سلام لیلا. خوبی؟ چی شدی؟

میم.الف.

حالا نمیشه از ما نقل قول نکنی همش آزار همش اذیت دیگه تحمل ندارم [عصبانی]

فاطمه

چرا موبایلت را جواب نمیدی؟[عصبانی]

سوده ط

ایول الله!هر چی می تونی همسر را اذیت کن!کلا زن ها ازدواج می کنند برای همین دیگه!مگه نه؟[نیشخند] هیچ ربطی هم به علم ناقص بشر ندارد...بسپر به خود حضرت اش...مگه ما صاحب نداریم!؟