ثبت نامم هم با موفقيت انجام شد

اما هنوز تو انتخاب بين آمار و احتمال با تکنولوژی کامپيوتر و طراحی الگوريتم ها با آناليز عددی موندم . تا ساعت ۴ روز ۴ شنبه هنوز وقت دارم تصميم بگيرم .

ولی کلا اين ترم خيلی ثبت نامم عاليه . اميدوارم عاليم باقی بمونه :دي 

/ 0 نظر / 2 بازدید