امتحان ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
من

ليلا دارم ديوونه ميشم.حال ندارم درس بخونم.دلم گرفته...اعصابم از در و ديوار خورده...آاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای يکی به دادم برسه

ليلا

من يه کم از تو بهترم. امتحان معارفم رو خراب کردم )-: فردا هم دو تا امتحان دارم . می دونم هر دوتاشم گند می زنم )):