من خود به چشم خويشتن

                                   می بينم که جانم می رود ...

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
ehsan

به نيت شما تفعلی به خواجه شيراز زدم ايم غزل اومد : امروز مکش سر زوفای من و انديش زان شب که من از غم به دعا دست بر ارم// زلفين سياه تو به دلداری عشاق دادند قراری و بردند قرارم

zahra

ليلا جون من بسه ،بابا آخه واسه چی اینقدر خودت رو زجر میدی به قول یکی دنیا و قیل و قالش غصه رو بی خیالش .تو که ناراحت می شی منم دپ میشم عزیز آخه مگه من چند تا لیلا دارم :(