" کام من سوی وصال و کام او سوی فراق

من ز کام خود گذشتم تا برآيد کام دوست"

...................................................................................................................

ديروز با زهرا رفتيم ستاد لاريجاني. کلي خنده شد. پس فردا هم مي خوام برم جلسه ي پرسش و پاسخ هاشمي . سه شنبه هم که حلقه ي انساني معين بودم. پيدا کنيد پرتغال فروش رو اين وسط ... آخر همه ي اينا اينه که فقط کلي خوش مي گذره.

.................................................................................................................

ساعت يک ربع به ۳ . ايستگاه متروي هفت تير!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید